Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Radomia”.
15 listopada 2018

15 listopada ruszają konsultacje społeczne w celu zebrania propozycji, uwag i wniosków do projektu dokumentu: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Radomia”.

W przedmiotowym opracowaniu został przeanalizowany obecny stan taboru autobusowego operatorów świadczących usługi w komunikacji miejskiej Radomia, różne warianty wprowadzenia taboru zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematem do udziału w konsultacjach.  Propozycje oraz uwagi można składać do 06 grudnia 2018 roku w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji, uwag i wniosków na adres: konsultacje@umradom.pl,

w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Dział Przewozów Pasażerskich ul. Moniuszki 5, pok.8.

Uwagi zostaną uwzględnione tylko w tych formularzach, które mają wypełnioną część dotyczącą informacji o składającym.

Więcej informacji poniżej:

Pliki do pobrania:
Zobacz także: