Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum
Zmiany w Budżecie Obywatelskim 2019
20 kwietnia 2018

20 kwietnia 2018 r.  zostało przyjęte Zarządzenie nr 3015/2018 Prezydenta Miasta Radomia zmieniające Zarządzenie Nr 2791/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Radomia konsultacji społecznych dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2019.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

Granic obszarów – zgodnie z Uchwałą nr 631/2018 w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy – miasta na prawach powiatu.

Terminu podania przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie – ze względu na dużą liczbę projektów i konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy i oceny merytorycznej projektów.

Wzorów listy osób głosujących oraz oświadczenia opiekuna prawnego – konieczność dostosowania zapisów do regulacji o ochronie danych osobowych - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Terminy związane z głosowaniem na projekty, oraz ogłoszenia wyników nie uległy zmianie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi zmianami:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 3015/2018