Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum
Kolejny etap Budżetu Obywatelskiego 2019!
10 kwietnia 2018

W tym tygodniu rozpocznie pracę Zespół Opiniujący, który dokona oceny projektów zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Od efektów jego pracy będzie zależało, które z propozycji mieszkańców znajdą się na karcie do głosowania. 

Do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Radomia zgłosili ponad 400 projektów. - To rekordowa liczba. Widać, że mieszkańcy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie i mają wiele ciekawych pomysłów. Projekty muszą jednak spełniać wymogi formalne. Dlatego trzeba dokładnie sprawdzić możliwości ich realizacji, w tym m.in. czy proponowane inwestycje mają być realizowane na terenach należących do miasta oraz czy szacunkowy koszt nie przekracza maksymalnej wartości – tłumaczy prezydent Radosław Witkowski.

W skład Zespołu Opiniującego wchodzą m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego, radni oraz przedstawiciele ciał doradczych, w tym Rady Seniorów czy Parlamentu Młodzieży. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w czwartek, 12 kwietnia. – Każdy spośród zgłoszonych projektów został już zaopiniowany przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego oraz przez miejskie jednostki. W sumie do Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta wpłynęło ponad tysiąc ocen. Ostateczna decyzja będzie należała do Zespołu Opiniującego. Warto też przypomnieć, że autorzy projektów, których realizacja, w zaproponowanej formie, może być z przyczyn formalnych niemożliwa, będą jeszcze mogli wziąć udział w odwoławczym spotkaniu z członkami Zespołu Opiniującego. Będzie to okazja, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości lub skorygować projekt – mówi dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński.

Pełną listę projektów, które trafią na kartę do głosowania poznamy w maju, a głosowanie potrwa przez cały czerwiec.

Pliki do pobrania: