Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczące projektu: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia”.
26 marca 2018

Program ochrony środowiska przed hałasem jest opracowywany po raz drugi i zgodnie z POŚ będzie aktualizowany co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu przedstawionego w programie.

Interaktywna mapa opracowana w 2017 roku dostępna jest na stronie: http://mapa-akustyczna.umradom.pl/layout/Main.aspx.

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia” ma na celu wskazanie priorytetowych działań, jakie powinny zostać podjęte na terenach, na których poziomy hałasu przekraczają poziomy dopuszczalne. W Radomiu zidentyfikowano cztery rodzaje źródeł powodujących hałas: transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy oraz działalność zakładów przemysłowych. Mapa akustyczna miasta Radomia z 2017r. będąca podstawą merytoryczną niniejszego Programu, obejmuje całą sieć drogową, kolejową, port lotniczy Radom -  Sadków oraz wybrane zakłady przemysłowe mogące mieć wpływ na klimat akustyczny w mieście.

Konsultacje potrwają od 21.03. do 10.04.2018r. Uwagi i opinie można zgłaszać: drogą elektroniczną na adres: konsultacje@umradom.pl; w formie papierowej na adres: Kancelaria Prezydenta, Referat Komunikacji Społecznej  i Promocji Miasta, ul. Żeromskiego 53 (pok.104), 26-600 Radom lub ustnie  do  protokołu  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Radomiu  w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa -  III p. pok. 314).

W ramach konsultacji planowane jest też otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 9 kwietnia  w godzinach od 17.30 do 19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 30.