Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum
Zapraszamy do udziały w konsultacjach społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew"
4 grudnia 2017

Zapraszamy do udziały w konsultacjach społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew"

Konsultacje społeczne potrwają od dnia  5 grudnia 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r.

formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

b)     w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

  • 06.12.2017 r. – pętla autobusowa na os. Prędocinek, godz. 15:00 – 17:00

  • 09.12.2017 r. – skrzyżowanie ul. Wierzbickiej i Czarnoleskiej, godz. 10:00-12:00

  • 16.12.2017 r. – ul. Młodzianowska w pobliżu ul. Godowskiej, godz. 10:00-12:00

Więcej informacji: Strona konsultacji