Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum
Weryfikacja projektów BO 2018 zakończona! Będziemy głosować na 185 projektów.
5 maja 2017

Po wnikliwej analizie 357 projektów złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2018 przez Wydziały Merytoryczne i jednostki miejskie projekty zostały przekazane pod obrady Zespołu Opiniującego, do którego w tym roku zgodnie z Zarządzeniem zostało powołane 14 osób:

1) Prezydent Miasta,

2) Zastępca Prezydenta nadzorujący inwestycje miejskie,

3) Skarbnik Miasta,

4) Dyrektor Wydziału Inwestycji,

5) Przewodniczący Rady Miejskiej,

6) Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej,

7) Przewodniczący Klubów Rady Miejskiej lub Radni przez nich powołani,

8) Przewodniczący lub przedstawiciele organów doradczych powołanych przez Prezydenta Miasta Radomia.

 

Na trzecim spotkaniu Zespołu Opiniującego Wnioskodawcy projektów zaopiniowanych negatywnie pod względem merytorycznym mieli możliwość odwołania się od decyzji Zespołu. Z możliwości tej skorzystało 22 Wnioskodawców reprezentujących 30 projekty. Po dyskusji i zmianie zakresu projektów 6 z nich trafiło pod głosowanie, a 2 do realizacji z innych źródeł.

 

W sumie 205projektów trafiło do Karty do głosowania, a co za tym idzie pod ocenę mieszkańców.

W wyniku połączenia projektów o podobnych zakresach, w Karcie ostatecznie znajdzie się 185 pozycji, w tym:

57 projektów z obszaru „0gólnomiejskiego”

40 projektów z obszaru „1”

16 projektów z obszaru „2”

25 projektów z obszaru „3”

28 projektów z obszaru „4”

19 projektów z obszaru „5”

Do realizacji z innych źródeł zostały skierowane 24 projekty.

Z przyczyn formalnych oraz merytorycznych 128 projektów nie zostało skierowanych pod głosowanie,  z czego 8 zostało wycofanych przez Wnioskodawców.

Zestawienia wniosków wg. wskazanych kategorii znajdują się poniżej.

 

Jednocześnie przypominamy, że w okresie od 15 maja do 14 czerwca 2017 roku trwać będzie głosownie na projekty BO 2017.

 

Głosować można w Punktach Stałych:

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

 

przez Internetowy System Głosowania na stronie www.konsultacje.radom.pl

 

Dla Państwa wygody dostępne są również Mobilne Punkty Głosowania (lista miejsc oraz sposób rezerwacji na stronie www.konsultacje.radom.pl).

Zgłoszenia na organizacje Mobilnych Punktów Głosowania są przyjmowane od 05.05.2017 r. na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 Zarządzenia nr 1026/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2016 r. Wypełniony formularz można złożyć w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - ul. Żeromskiego 53 p. 104, bądź mailowo - konsultacje@umradom.pl.

 

W przypadku pytań dotyczących oceny merytorycznej zapraszamy do Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, ul. Żeromskiego 53, p 104.

 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożone projekty i zapraszamy do głosowania!

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: