Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Trojańskiej

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Trojańskiej

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia na temat zmiany organizacji ruchu na ulicy Trojańskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Trojańskiej w Radomiu.

 

Konsultacje potrwają od 11 do 24 kwietnia 2016 r. w tym:
  • spotkanie z mieszkańcami 14 kwietnia 2016 r. od godz. 13.00 do 16.00 na terenie PSP nr 21 ul. Trojańska 53
  • 23 kwietnia 2016 r. w godz. 11.00-14.00 na rogu ulic Trojańskiej i Helleńskiej

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • w formie elektronicznej poprzez narzędzie głosowania udostępnione na portalu internetowym www.konsultacje.radom.pl,
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej podczas spotkań z mieszkańcami lub w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje: Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30); Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 (7.30-16.30); Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 (7.30-15.30); Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 (7.30-19.00)

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl