Konsultacje społeczne dotyczące organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Radomia

Organizacja pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Radomia 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia na temat organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Radomia

konsultacje potrwają od 01 lutego 2016 r. do  14 lutego 2016 r.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • w formie elektronicznej poprzez narzędzie głosowania udostępnione na portalu internetowym www.konsultacje.radom.pl,
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej podczas spotkań z mieszkańcami lub w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30);

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 (7.30-16.30);

Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 (7.30-15.30);

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 (7.30-19.00)

 

 

 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl