Kontakt

Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej

Radomianie poprzez udział w konsultacjach mają możliwość wyrażania swoich opinii na temat projektów kluczowych dla rozwoju Miasta.

 
Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mają zasięg ogólnomiejski, lokalny lub środowiskowy. Przeprowadzane są przez otwarte spotkania z mieszkańcami, zebrania z przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz Mieszkańców miasta Radomia. 
 
Mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie zarządzania miastem również przez udział w sondach, ankietach (w formie tradycyjnej jak i elektronicznej) lub zgłaszając swoje uwagi oraz wnioski do projektów dokumentów (np. uchwały Rady Miejskiej). 
 
Zapraszamy do współpracy!
 
 
 
Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej
 
ul. Żeromskiego 53 pok. 104 
26-600 Radom
tel. 48 36 20 277, 48 36 20 279; 48 36 20 363