Konsultacje społeczne dot. rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego wraz z otoczeniem i fragmentem ul. Żeromskiego w Radomiu.

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia na temat rodzajów działań rewitalizacyjnych na terenie Miasta Kazimierzowskiego wraz z otoczeniem i fragmentem ulicy Żeromskiego, wskazanych w konkursie modelowej rewitalizacji miast organizowanym przez  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Proces ten będzie prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki.

 

Konsultacje potrwają od 02 listopada 2015 r. do  02 grudnia 2015 r. w tym:

  • 8 listopada 2015r.od godz. 13:00 do godz. 18:00 spotkanie z mieszkańcami (festyn rodzinny) – Rynek
  • 16 listopada 2015r.od godz. 16:00 do godz. 18:00 spotkanie z Radomskimi Organizacjami Pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi/podmiotami działającymi na obszarze wskazanym do modelowej rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie – Sala Królewska przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Radomiu ul. Rwańska 6
  • 17 listopada 2015r. od godz. 16:00 do godz. 18:00  spotkanie z podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na obszarze wskazanym do modelowej rewitalizacji działalność gospodarczą lub społeczną – ul. Rwańska 8 w Radomiu
  • 19 listopada 2015 roku od godz. 16:00 do godz. 18:00 – spotkanie z właścicielami nieruchomości, użytkownikami, podmiotami zarządzającymi nieruchomościami w tym spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami mieszkaniowymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomiu, ul. Aleksandra Tybla 7/11

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • w formie elektronicznej poprzez narzędzie głosowania udostępnione na portalu internetowym www.konsultacje.radom.pl,
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej podczas spotkań z mieszkańcami lub w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30);

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 (7.30-16.30);

Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 (7.30-15.30);

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 (7.30-19.00)

 

Mapa obszaru objętego konsultacjami

 
 

 

Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl