Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia systemu wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Radomia

Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia systemu wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Radomia

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia w przedmiocie wdrożenia systemu wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Radomia.

Przedmiotem konsultacji jest propozycja wdrożenia systemu wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Radomia wraz z potencjalnymi lokalizacjami stacji rowerowych.

 

Konsultacje potrwają od 27 sierpnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w tym:

  • 05 września 2015r.od godz. 10:00 do godz. 16:00 spotkanie z mieszkańcami – Plac Jagielloński w Radomiu (namiot konsultacyjny),

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie www.konsultacje.radom.pl,
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej podczas spotkań z mieszkańcami lub w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1.