Aktualności

Propozycje zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicach ul. Żyznej będą tematem konsultacji społecznych, które odbędą się od 1 do 15 grudnia 2022 r. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą skrzyżowań równorzędnych oraz ruchu jednokierunkowego, bądź dwukierunkowego na ul. Żyznej. Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę (wzór w… więcej »
Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia z perspektywą do 2026 roku które potrwają od dnia 1.12.2022 r. do 22.12.2022 r.. Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl… więcej »
Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu zaznajomienia mieszkańców z projektem dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców. roku które potrwają od 6.12.2022 r. do 26.12.2022 r. Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji– w… więcej »
Do wydania jest 25 mln zł. Projekty można zgłaszać do 13 stycznia 2023 r. Kto może zgłosić projekt?Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Ile projektów można zgłosić?Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić lub złożyć swój podpis pod dowolną liczbą… więcej »