Aktualności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.
więcej »
W związku z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania i mieszkańców tematem Radomskiego Centrum Kultury zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tego tematu.
więcej »
Uchwała przyjęta przez radnych 21 stycznia została uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z uchyleniem uchwały Rady Miejskiej, przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało wstrzymane. Będzie wznowione po przyjęciu nowej uchwały.
więcej »
21 stycznia Radni Rady Miejskiej w Radomiu przyjęli uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. Wkrótce ukaże się także zarządzenie prezydenta, które określi szczegółowe zasady zgłaszania wniosków i wyłaniania zwycięskich projektów.
więcej »
Jak dostosować Budżet Obywatelski do nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym? Tego dotyczyła dyskusja podczas warsztatów ewaluacyjnych, które odbyły się w Urzędzie Miejskim.
więcej »
29 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia na warsztaty ewaluacyjne, które odbędą się w Urzędzie Miejskim ul. Kilińskiego 30, I piętro, sala 114.
więcej »
15 listopada ruszają konsultacje społeczne w celu zebrania propozycji, uwag i wniosków do projektu dokumentu: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Radomia”.
więcej »
pozostałe aktualności »
Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum