Aktualności

"Podwórko pełne dziecięcej radości" - nowy plac zabaw na Plantach
więcej »
Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 20 mln zł - na pule podregionalne i 5 mln zł - na projekty ogólnowojewódzkie. Projekty przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury ...
więcej »
545 projektów zgłosili radomianie do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. To największa liczba ze wszystkich dotychczasowych edycji. Prawie 400 wniosków zostało złożonych przez internet, a ponad 140 w tradycyjnej formie papierowej.
więcej »
Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.
więcej »
Od 15 lutego do 1 marca 2020 roku będzie można zgłaszać projekty do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
więcej »
Od 15 lutego aż do 1 marca 2020 roku będzie można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej przyjęła została Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok. Do podziału będzie aż ...
więcej »
pozostałe aktualności »
Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
BO2021 Składanie wniosków