Aktualności

W przyszłym tygodniu rozpocznie pracę Zespół Opiniujący, który dokona analizy projektów zgłoszonych przez mieszkańców do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
więcej »
Wnioski do Budżetu Obywatelskiego będzie można składać od poniedziałku w Biurze Rady Miejskiej, w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego oraz w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego. Wnioski można również przesyłać za pośrednictwem strony ...
więcej »
Już teraz zapraszamy do Urzędu wszystkich, którzy przygotowują swój projekt. Pracownicy Referatu Komunikacji Społecznej pomogą w prawidłowym napisaniu wniosku. Wnioski będą przyjmowane przez tydzień,od 15 do 21 kwietnia.
więcej »
Od 15 kwietnia znów będzie można zgłaszać wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Radni przyjęli uchwałę określającą szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać projekty. Przypominamy, że projekty złożone do 20.02.2019 włącznie są aktualne.
więcej »
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.
więcej »
W związku z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania i mieszkańców tematem Radomskiego Centrum Kultury zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tego tematu.
więcej »
Uchwała przyjęta przez radnych 21 stycznia została uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z uchyleniem uchwały Rady Miejskiej, przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało wstrzymane. Będzie wznowione po przyjęciu nowej uchwały.
więcej »
pozostałe aktualności »
Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Baner - Centrum