Aktualności

O rewitalizacji na spacerze
17 cze 2022

Trwa opracowywanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032”. Prezydent Radomia zachęca do udziału w tych pracach i zaprasza do wzięcia udziału w spacerze badawczym po obszarze rewitalizacji, wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej. Jego celem jest bliższe poznanie tego terenu, jego problemów i potencjałów, a także potrzeb rewitalizacyjnych zgłaszanych przez mieszkańców, podmioty prowadzące działalność społeczną i gospodarczą. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji: mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, organizacji społecznych i przedsiębiorców. 

Wiedza zebrana podczas spaceru zostanie wykorzystana w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, a także umożliwi zaplanowanie przedsięwzięć odpowiadających na zdiagnozowane i zgłaszane potrzeby.

Aby zapewnić możliwość udziału w spacerze jak największej liczbie uczestników, proponujemy dwa terminy:

– 19 czerwca 2022 (niedziela) od godz. 15.00 (zbiórka przy ul. Piotrówka 19),

– 20 czerwca 2022 (poniedziałek) od godz. 10.00 (zbiórka przy ul. Piotrówka 19).

Spacer potrwa ok. 2,5-3 h i rozpocznie się przy grodzisku Piotrówka, które Gmina Miasta Radomia planuje uczynić miejscem przyjaznym dla odwiedzających, zainteresowanych historią, ale także ceniących aktywny wypoczynek. Kolejnym etapem spaceru będzie Stare Miasto, a następnie Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście i fragment Glinic.

W spacerze będą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich, którzy opowiedzą o planowanych projektach rewitalizacyjnych oraz eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, z którymi gmina współpracuje przy tworzeniu programu. Opowiedzą oni o założeniach programu i odpowiedzą na ewentualne pytania dotyczące rodzajów przedsięwzięć możliwych do włączenia do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przypominamy, że do 30 czerwca trwa nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego zasady oraz formularze, na których mieszkańcy, właściciele i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy i organizacje społeczne oraz pozostali interesariusze rewitalizacji mogą składać swoje propozycje są dostępne pod linkiem http://www.radom.pl/page/5181,rewitalizacja—ozywiamy-srodmiescie.html.