Aktualności

Nastąpi zmiana terminu prowadzenia konsultacji społecznych – „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”
19 maj 2023

Informujemy że nastąpi zmiana terminu dotyczącą III etapu konsultacji. Więcej informacji na stronie BIP.