Aktualności

Jaki będzie Budżet Obywatelski 2021?
27 lis 2019

Warsztaty ewaluacyjne były kolejną częścią trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok. Podczas otwartego spotkania w Urzędzie Miejskim pojawiło się kilka nowych propozycji dotyczących szczegółowych rozwiązań.  Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę m.in. na potrzebę przygotowywania przez wnioskodawców bardziej szczegółowych opisów swoich projektów, co ułatwiłoby ich ocenę i wybór.

Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2021 potrwają do 15 grudnia. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje propozycje drogą elektroniczną na adres: konsultacje@umradom.pl lub w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje: w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu ul. Rynek 1 w godzinach od 7:30 – 15:30, Biurze Obsługi Mieszkańca w Radomiu ul. Kilińskiego 30 w godzinach od 7:30 – 16:30, Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 w godzinach od 7:30 – 15:30, Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Struga 1  w godzinach od 7:30 – 19:00.

Odbędzie się też szkolenie dla osób przygotowujących się do złożenia wniosku do Budżetu Obywatelskiego.

Zainteresowanych zapraszamy 5 grudnia, o godz. 16.30 do Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 30, sala konferencyjna nr 114.