Aktualności

Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego – szkolenie NGO
22 lis 2019

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2021, w piątek, 22 listopada, w godz. od 10.00 do 12.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu ul. Struga 1 odbędzie się szkolenie „Budżet Obywatelski na rok 2021- partycypacja społeczna”. Szkolenie jest skierowane do wszystkich radomskich organizacji pozarządowych. Zostaną przybliżone między innymi zmiany ustawowe dotyczące Budżetu Obywatelskiego, procedura składania wniosków oraz wyłaniania zwycięskich projektów.

Szkolenie to część trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok. Uwagi i opinie można zgłaszać do 15 grudnia.

Zgodnie z projektem uchwały, w 2021 roku na realizację zwycięskich projektów ma zostać przeznaczona kwota 6,2 mln złotych, czyli o 400 tys. zł więcej niż w 2020 roku. Nowością będzie też utworzenie kolejnego stałego punktu w którym będzie można składać projekty oraz głosować. Będzie się on mieścił w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)     w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji i uwag na adres: konsultacje@umradom.pl (poprzez uzupełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia);

b)    w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje: w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu ul. Rynek 1 w godzinach od 7:30 – 15:30, Biurze Obsługi Mieszkańca w Radomiu ul. Kilińskiego 30 w godzinach od 7:30 – 16:30, Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 w godzinach od 7:30 – 15:30, Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Struga 1  w godzinach od 7:30 – 19:00

c)     podczas szkolenia dot. Budżetu Obywatelskiego z radomskimi organizacjami pozarządowymi w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 w dniu 22.11.2019 r. w godz. od 10:00 – 12:00 (szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103) , tel. 48 36 20 279/ 363/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl);

d)    podczas szkolenia dot. Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami miasta Radomia w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala  konferencyjna nr 114  w dniu 05.12.2019 r. w godz. od 16:30 – 18:30  (szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103) , tel. 48 36 20 279 /363/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl);

e)    podczas warsztatów ewaluacyjnych poświęconych procedurom konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala  konferencyjna nr 114 w dniu 26.11.2019 r. w godz. od 16:30 – 18:30;

f)      dopuszcza się organizację spotkań z mieszkańcami na terenie miasta Radomia (informacja na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl).