Konsultacje Społeczne

Mając na celu poszerzenie i uregulowanie prawne dotychczasowej partycypacji mieszkańców Radomia w aktywnym zarządzaniu miastem wprowadzona została procedura regulująca w sposób ogólny zasady przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasta Radomia (uchwała nr 687/2022).

Celem przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla każdego mieszkańca. Tym samym wzmocnieniu ulegnie aktywna współpraca władz samorządowych i obywateli w kierunku promocji budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenia świadomości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Uchwała przygotowana z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomia stwarza mieszkańcom Radomia możliwość aktywniejszego uczestnictwa w procesie zwiększania i umacniania roli lokalnych społeczności.