Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i uwag dotyczących propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicach ul. Żyznej

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia

Konsultacje społeczne trwały od dnia 01.12.2022 r. do 15.12.2022 r. (15 dni)

Celem konsultacji jest zebrania opinii i uwag dotyczących propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego na ul. Żyznej.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  1. ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
  2. lokalny – dotyczący mieszkańców osiedla Wacyn.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) zbieranie opinii i uwag mieszkańców poprzez wypełnienie anonimowej ankiety:

-w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, Kamienica Deskurów ul. Rynek 15.

– w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl

b) podczas punktów konsultacyjnych:

  • w dniu 10.12.2022 r. w godzinach 13.00-15.00 na rogu ul. Langiewicza i ul. Osiowej,
  • w dniu 13.12.2022 r. w godzinach 16.30-18.30 na rogu ul. Zielonej przy ul. Wernera.