Konsultacje społeczne w celu zaznajomienia mieszkańców z projektem dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców.

Konsultacje społeczne dotyczące zaznajomienia mieszkańców z projektem dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia

Konsultacje społeczne trwały od dnia 6.12.2022 r. do 31.01.2023 r.

Celem konsultacji jest zaznajomienie mieszkańców z projektem dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

 1. ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
 2. środowiskowy – dotyczący aktywnych uczestników na rzecz ochrony przyrody i jej rozwoju w mieście.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni w Radomiu. Dokument zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia konsultacji w:

 • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
 • Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
 • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
 • Strona www.konsultacje.radom.pl,
 • bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

b) zbieranie uwag poprzez wypełnienie formularza, w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

 • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),
 • Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
 • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
 • na maila konsultacje@umradom.pl

c) otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

w dniu 15.12.2022 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15,

– w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.