Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 – 2030” .

Konsultacje społeczne projektu  aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 – 2030” .

 Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z .2021 poz. 1372 ze zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia, § 4 ust. 7  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz art. 9, ust. 1, pkt. 1a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

Celem konsultacji jest zebranie uwag do projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 – 2030”.

Konsultacje społeczne trwały od dnia 12 listopada 2021 do 3 grudnia 2021 r.

Zasięg ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.


Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)     w formie elektronicznej poprzez nadesłanie wypełnionego formularza na adres: konsultacje@umradom.pl.

b)     w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

·         Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

·         Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

·         Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

·         Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1.

c)      dopuszcza się organizację spotkania konsultacyjnego w dniu 19.11.2021 r. w godz. 16:00-18:00 – Kamienica Deskurów (Sala wielofunkcyjna).

informacja o spotkaniu udostępniona zostanie w aktualności na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl.