Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania propozycji mieszkańców na lokalizację tabliczek „UWAGA JEŻE”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2023.40 ze zmianami), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od 27.03.2024 r. do 09.04.2024 r. (14 dni)

Celem konsultacji jest wskazanie 10 lokalizacji, w których mieszkańcy Radomia zauważają wzmożoną aktywność jeży i/lub też obserwują wypadki z ich udziałem.

W miejscach tych, w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 „Radom chroni jeże!”, zostaną ustawione tabliczki „UWAGA JEŻE”.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

● ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Anonimowa ankieta którą należało złożyć:

  • w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:
    • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
    • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
    • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
  • w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl