Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i uwag dotyczących propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w obrębie części osiedla Planty ograniczonej ulicami: Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, Traugutta, Narutowicza.

Prowadzone na podstawie art. 5 a ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag dotyczących propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w obrębie części osiedla Planty ograniczonej ulicami: Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, Traugutta, Narutowicza.

Konsultacje społeczne trwały od dnia 26.08.2022 r. do 09.09.2022 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

zbieranie opinii i uwag mieszkańców poprzez wypełnienie anonimowej ankiety:

– w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16.

– w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl

– podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 06.09.2022 r. w godzinach 15.00-17.30 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28, ul. Jaracza 8

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (zakres merytoryczny),

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).