Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, ‘Waryńskiego”, „Dolina Kosówki II”, „Wośniki”.

Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

„Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”, ‘Waryńskiego”, „Dolina Kosówki II”, „Wośniki”.

Konsultacje potrwają od dnia 29 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rybna – Czarnieckiego – Warszawska”

Spotkania z mieszkańcami:

– 07.10.2017 r. w godz. 10:00-13:00 – przy przystanku autobusowym Warszawska/Klejowa

– 10.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych

Ankieta

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Waryńskiego”

Spotkania z mieszkańcami:

– 08.10.2017 r. w godz. 10:00-13:00 – w okolicy wyjścia z ulicy Prusa w kierunku ul. Waryńskiego.

– 11.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – przy przystanku autobusowym Sienkiewicza/Katedra przy Parku im. T. Kościuszki

Ankieta

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II”

Spotkania z mieszkańcami:

– 01.10.2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 – w okolicy sklepu spożywczego ul. Starokrakowska 38

– 05.10.2017 r. w godz. 16:00-19:00 – okolice skrzyżowania ul. Szydłowieckiej i Nadrzecznej

Ankieta

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”

Spotkania z mieszkańcami:

– 30.09.2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 – okolice pętli autobusowej, ul. Wośnicka

 – 04.10.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00 – u zbiegu ulic Wośnickiej i Londyńskiej.

Ankieta

W konsultacjach można wziąć udział:

– w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

– w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiet w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

– Biuro Rady Miejskiej,  ul. Moniuszki 9,

 – Biuro Obsługi Mieszkańca,  ul. Kilińskiego 30,

 – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104),  ul. Żeromskiego 53,

 – Centrum Organizacji Pozarządowych,  ul. Struga 1.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu
Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok. 104, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl