Konsultacje społeczne dotyczące sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.

 

Konsultacje Społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 7 grudnia 2019 r. do dnia 1 marca 2020 r.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiet stanowiących, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

 • Biuro Rady Miejskiej, Rynek 1,
 • Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,
 • Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
 • Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu:

 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30 przy przystanku końcowym autobusów przy ul. Królowej Jadwigi,
 • 07.12.2019 r. godz. 11:00-12:30 – przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego/Głównej,
 • 13.12.2019 r. godz. 13:00-15:00 – podczas Kiermaszu Świątecznego na placu Corazziego,
 • 14.12.2019r. godz. 11:00-12:30 –przy skrzyżowaniu ul. Grzecznarowskiego/Śląskiej,
 • 14.12.2019 r. godz. 11:30-13:00 – przy przystanku Struga/Szklana (przy sklepie Lidl).

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 • Miejska Pracownia Urbanistyczna (zakres merytoryczny),
 • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).