Aktualności

Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2024
07 kwi 2023

7 kwietnia 2023 r. przyjęto Zarządzenie nr 4428/2023 Prezydenta Miasta Radomia w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na rok budżetowy 2024.

Wysokość Budżetu Obywatelskiego 2024 – 7 458 764,34 zł.

Środki zostają podzielone na trzy kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy:

1) Projekty o szacunkowej wartości do 100 000 zł włącznie – 1 491 752,87 zł,

2) projekty o szacunkowej wartości od powyżej 100 000 zł do 600 000 zł włącznie – 2 237 629,30 zł,

3) projekty o szacunkowej wartości powyżej 600 000 zł – 3 729 382,17 zł.

Zgłaszanie projektów będzie możliwe od 14 do 30 kwietnia 2023 r.