Aktualności

Jakie kierunki rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego? Wypełnij ankietę
03 sie 2022

Prezydent Miasta Radomia zaprasza do udziału w ankiecie opracowanej przez ekspertów Związku Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego celem jest opracowanie strategii ponadlokalnej dla gmin Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ankieta dotyczy usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin leżących na obszarze ROF, który obejmuje miasto Radom, miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie: Iłża, Jedlnia-Letnisko i Skaryszew oraz gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

Zebrane opinie zostaną wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa ROF, a jej realizacja ma się przyczynić do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęcić do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve5v2rr

Ankietę można wypełniać do 17 sierpnia 2022 r.