Aktualności

Jak zmieni się plac ks. Domagały? Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne.
06 wrz 2023

Konsultacje potrwają od 8 do 17 września 2023 r.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w dniu 11.09.2023 r. o godz. 16.30, w Centrum Organizacji
Pozarządowych, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl

Trwają prace nad projektem przebudowy i rewitalizacji placu ks. Zdzisława Domagały. Urząd Miejski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zagospodarowania tego terenu. Firma, która wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedstawiła dwie koncepcje – obie uwzględniające różne formy błękitno-zielonej infrastruktury.

Mieszkańcy w ankiecie mogą wskazać, które z zaproponowanych rozwiązań są dla nich ciekawsze, a także zaproponować wiodącą koncepcję. Zebrane uwagi i opinie zostaną wykorzystane w trakcie dalszych prac nad dokumentacją.

W trakcie konsultacji odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami. Pierwsze miało miejsce na placu Domagały 9 września, w godzinach 10:00 do 13:00. Na spotkaniu było można się zapoznać z opracowanymi koncepcjami oraz lepiej poznać teren objęty opracowaniem.

Kolejne spotkanie odbędzie się 11 września godzinie 16.30 w Kamienicy Deskurów.

Konsultacje potrwają od 8 do 17 września. Szczegółowe omówienie opracowań i mapy dostępne są na www.konsultacje.radom.pl oraz w punktach konsultacyjnych.

Więcej informacji na stronie https://konsultacje.radom.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-rewitalizacji-placu-ks-kan-dr-zdzislawa-domagaly/