Aktualności

Budżet Obywatelski: od 15 lutego nabór wniosków
05 lut 2020

Z uwagi na brak jednostek pomocniczych w mieście Radom przewiduje się podział projektów na cztery kategorie: trzy ze względu na wartość i jedną ze względu na instytucjonalny charakter projektów:

– projekty do 50 000 zł włącznie – całkowita kwota przeznaczona na tę kategorię  to 900 000 zł;

– projekty powyżej 50 000 zł do 400 000 zł – całkowita kwota przeznaczona na  tę kategorię to 2 100 000 zł;

– projekty powyżej 400 000 zł – całkowita kwota przeznaczona na tę kategorię to 2 100 000 zł;

– projekty instytucjonalne – całkowita kwota przeznaczona na tę kategorię  to 1 100 000 zł.

Projekty instytucjonalne dotyczą instytucji miejskich i spełniają co najmniej jedno kryterium:           

a) projekt spełnia podstawową misję podmiotu realizującego zadanie,

b) projekt realizowany będzie na terenie zamkniętym.

Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 może zgłosić każdy mieszkaniec Radomia przez stronę internetową www.konsultacje.radom.pl  na której do pobrania jest formularz zgłaszania projektów oraz w punktach stałych:

– w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pok. 19), w godzinach 7.30- 16.30,

– w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu, ul. Rynek 1 (Ratusz), w godzinach 7.30- 15.30,

– w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Struga 1, w godzinach 7.30- 19.00,

– w Referacie Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104), w godzinach 7.30- 15.30,

– w Centrum Informacji Turystycznej , ul. Rwańska 16. w godzinach 8.00- 16.00,

Wnioski będą przyjmowane także w punktach mobilnych, których harmonogram zostanie opublikowany w najbliższym czasie.   

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021:

od 15 lutego do 01 marca 2020 r.

Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2021.

do  26 maja 2020 r.

Podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

Podanie do wiadomości zasad głosowania oraz miejsc, w których się ono odbędzie.

od 01 czerwca do 21 czerwca 2020 r.

Głosowanie w wyznaczonych miejscach oraz Mobilnych Punktach Głosowania.

Głosowanie na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl.

do 20 lipca 2020 r.

Przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników głosowania.