Aktualności

Czekamy na ankiety konsultacyjne w sprawie zebrania propozycji mieszkańców na lokalizację tabliczek „UWAGA JEŻE”
28 mar 2024

Konsultacje społeczne trwają od 27.03.2024 r. do 09.04.2024 r. (14 dni)

Celem konsultacji jest wskazanie 10 lokalizacji, w których mieszkańcy Radomia zauważają wzmożoną aktywność jeży i/lub też obserwują wypadki z ich udziałem.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Anonimowa ankieta którą należy złożyć:

● w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

● w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl

Ankieta konsultacyjna

Więcej informacji na stronie