Archiwum Kategoria: Bez kategorii

W ramach II etapu konsultacji odbędzie się spotkanie w dniu 29.03.202 r. o godzinie 17.45 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści… więcej »
Konsultacje społeczne trwać będą 31 dni, w okresie od 03.04.2023 r. do 04.05.2023 r. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do projektu GPR i prognozy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13.04.2023 r. o godz. 17 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15, a także do… więcej »
14 marca 2023 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę określające ramy prowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Obecnie czekamy na publikację Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdyż uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji. Zgodnie z założeniami Uchwały wysokość Budżetu Obywatelskiego corocznie wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych… więcej »
Konsultacje społeczne w celu przedstawienia mieszkańcom wstępnej koncepcji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 5337W – ul. Idalińskiej na odcinku od ul. Grzebieniowej do ul. Słowackiego wraz z infrastrukturą techniczną potrwają od 23.02.2023 r. do 09.03.2023 r. Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę, którą należy przesłać drogą elektroniczną na… więcej »
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3896/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia zmieniającym Zarządzenie nr 4289/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia… więcej »
Konsultacje społeczne w celu przedstawienia mieszkańcom wstępnej koncepcji projektu "Rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych” potrwają od 23.02.2023 r. do 09.03.2023 r. Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę, którą należy przesłać drogą… więcej »
Konsultacje społeczne potrwają od 21.02.2023 r. do 13.03.2023 r. Projekt dokumentu dostępny pod ADRESEM Uwagi i wnioski do przedstawionego projektu można zgłaszać: – wypełnienie formularza w wersji elektronicznej i przesłanie go na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych: Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),Wydział… więcej »
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 Konsultacje mają na celu zaznajomienie mieszkańców z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag radomian. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta - zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie… więcej »
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4129/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia zmieniającym Zarządzenie nr 4070/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni w Radomiu Konsultacje te trwają do 31 stycznia 2023 r., a 19 stycznia zapraszamy na drugie… więcej »
W dniu 22 grudnia 2022 r. zostało przyjęte Sprawozdanie z realizacji Uchwały numer LXXIV/671/2022 Rady Miejskiej w Radomiu. Dokument dostępny jest pod linkiem więcej »