Archiwum Kategoria: Bez kategorii

Zakończył się etap oceny projektów zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia W tym roku radomianie zgłosili 403 projekty, spośród których pozytywnie oceniono 315, negatywnie 79 a 9 projektów zostało wycofanych przez wnioskodawców. Zgodnie z Zarządzeniem nr 5170/2024 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych… więcej »
Są to wyłącznie zagadnienia wskazane przez Radę Miejską jako wymagające zmian i ponowienia procedury planistycznej. Pozostała część dokumentu została już zaakceptowana przez organy opiniujące i uzgadniające dokument, mieszkańców i radnych, a zatem nie podlega już dodatkowym konsultacjom społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z częściami projektu studium objętymi ponownym wyłożeniem (zaznaczone za pomocą odpowiedniej… więcej »
Konsultacje społeczne trwają od 27.03.2024 r. do 09.04.2024 r. (14 dni) Celem konsultacji jest wskazanie 10 lokalizacji, w których mieszkańcy Radomia zauważają wzmożoną aktywność jeży i/lub też obserwują wypadki z ich udziałem. Forma przeprowadzenia konsultacji: Anonimowa ankieta którą należy złożyć: ● w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych: Biuro Obsługi Mieszkańca… więcej »
Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - www.stowarzyszenierof.pl/ Konsultacje społeczne trwają od dnia 27.03.2024 r. do 30.04.2024 r. W ramach konsultacji Gmina Miasta Radomia zaplanowała spotkanie konsultacyjne w trybie on-line na dzień 11.04.2024 r. godz. 12.00-15.30. - link… więcej »
Powstają kolejne łąki kwietne. To realizacja jednego ze zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych już przystąpili do przygotowania terenów, na których zostaną zasiane mieszanki nasion. Łąki kwietne powstaną w tym roku przy ul. Wyścigowej, Żwirki i Wigury, Michałowskiej, a także i zbiegu ulic Maratońskiej i Limanowskiego oraz… więcej »
Konsultacje społeczne trwają 27.03.2024 r. Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców co do przedsięwzięcia „Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii. Formy przeprowadzenia konsultacji: a) anonimowa ankieta b) spotkania z mieszkańcami w dniach: Anonimowe ankiety i formularze należy złożyć: W wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:Biuro… więcej »
403 projekty zostały zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Radomianie mogli składać swoje wnioski od początku lutego do 1 marca. – Jak zwykle zgłoszone propozycje są bardzo różnorodne. Dotyczą różnych sfer życia w naszym mieście. Teraz przed urzędem sporo pracy. Trzeba zweryfikować projekty, sprawdzić, czy mieszczą się w katalogu zadań własnych… więcej »
Oprócz przyjmowania projektów przez stronę www.konsultacje.radom.pl, można złożyć je również w wersji papierowej. Od poniedziałku do piątku w 3 punktach stałych: Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30 - pok. 19, Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej, ul. Żeromskiego 53 - pok. 104, Centrum Organizacji… więcej »
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach literackich. Więcej informacji na stronie Amfiteatru więcej »
➡️ 15.02 | 18:00 Spotkanie w ramach projektu„Warsztaty literacko-teatralne – Jak dobrze pisać i grać”. ➡️ 21.02 | 18:00 Narodziny sztuki i inteligencji. Czy Homo sapiens miał konkurencję? Rozmowa z dr. Ryszkiewiczem | wstęp wolny więcej »