Aktualności

Warsztaty ewaluacyjne Budżetu Obywatelskiego 2023
21 lis 2022

Zapraszamy 01.12.2022 r. o godzinie 17.00 do Kamienicy Deskurów.

Po raz kolejny zapraszamy osoby, które są zainteresowane tematem partycypacji do udziału w warsztatach na których ocenimy procedury obowiązujące na poszczególnych etapach realizacji Budżetu Obywatelskiego Radomia. Warsztaty ewaluacyjne stanowią ostatni element realizacji Uchwały nr LXXIV/671/2022 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2023.

Omawiane będą etapy: składania wniosków, opiniowania, rozdziału środków, promocji i samego głosowania. Jednocześnie, przy udziale mieszkańców chcemy omówić nowe rozwiązania, które są efektem prowadzonych konsultacji społecznych nowej uchwały dotyczącej procedur budżetu obywatelskiego. Wnioski wypracowane w trakcie warsztatów zostaną uwzględnione w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, mogą swoje uwagi przekazać przed warsztatami – mailowo na adres: konsultacje@umradom.pl bądź telefonicznie: 48 36 20 277 /48 36 20 279. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przestawione uczestnikom spotkania w dniu 1.12.2022 r..