Budżet Obywatelski na rok 2019

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia na wskazane przez mieszkańców naszego miasta propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w jej kompetencjach. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta.

Projekty można zgłaszać:

 – w formie papierowej: pobierając formularz ze strony www.konsultacje.radom.pl lub zgłaszając się osobiście do stałych punktów przyjmowania wniosków zlokalizowanych w naszym mieście:

  • Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, w godz. 7.30-15.30
  • Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30, w godz. 7.30-16.30
  • Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój 104) ul. Żeromskiego 53, w godz. 7.30-15.30   
  • Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1, w godz. 7.30 do 19.00 

– Drogą elektroniczną  na stronie www.konsultacje.radom.pl rejestrując się lub logując  i wypełniając formularz.

Instrukcja rejestracji nowych użytkowników: