Aktualności

Budżet Obywatelski na lata
14 paź 2022

W ramach konsultacji społecznych „Radomski Budżet Obywatelski jeszcze bardziej obywatelski” przedstawiamy Państwu wypracowane założenia dotyczące projektu Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać Budżet Obywatelski miasta Radomia. Dokument ten będzie stanowił podwaliny każdej następnej edycji radomskiego budżetu obywatelskiego.

Dokument został udostępniony w:

a. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

b. Wieloosobowym stanowisku ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

c. Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16.

Wersja elektroniczne

Zmiany w stosunku do zeszłorocznej edycji dotyczą między innymi powrotu kategorii kwotowych projektów, które dzielą kulę przeznaczone na budżet obywatelski (§ 2 pkt. 1 oraz 2), § 6 dotyczące wymogów formalnych oraz jego podpunkt 5 mówiący o maksymalnej wartości projektu. W § 10 przedstawione są etapy głosowania oraz wyłaniania projektu zwycięskich.

W czasie przeprowadzonych spotkań z aktywnymi uczestnikami budżetu obywatelskiego zwrócono uwagę na konieczność zmiany szczegółowych zasad dotyczących ogólnodostępności projektów oraz możliwości z nich skorzystania. Zostały one przedstawione w Załączniku nr 5.

Na tym etapie to Państwo decydują które z zapisów są odpowiednie, które wymagają zmiany oraz czy ogólne zasady wypracowane w tym dokumencie państwu odpowiadają.

            Na uwagi złożone na formularzu czekamy w okresie od 14.10.2022 r. do 31.10.2022 r.. Można je złożyć w:

– wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl,

– wersji papierowej w trzech punktach konsultacyjnych:

a. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

b. Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

c. Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16.

– podczas spotkań z mieszkańcami:

w dniu 20.10.2022 r. w godzinach 17.00 – 19.00 – Rynek 15