Archiwum Autor: admin

Z uwagi na brak jednostek pomocniczych w mieście Radom przewiduje się podział projektów na cztery kategorie: trzy ze względu na wartość i jedną ze względu na instytucjonalny charakter projektów: - projekty do 50 000 zł włącznie – całkowita kwota przeznaczona na tę kategorię  to 900 000 zł; - projekty powyżej… więcej »
Jak powinien wyglądać skwer pomiędzy ulicami Kelles-Krauza, Struga, Focha i Placem Jagiellońskim? To temat konsultacji społecznych, które potrwają do 27 grudnia. To bardzo ważne miejsce na mapie Radomia, położone w centrum miasta i bardzo chcemy, poznać pomysły samych mieszkańców na zagospodarowanie tego terenu. Koncepcja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zakłada stworzenie w… więcej »
Warsztaty ewaluacyjne były kolejną częścią trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok. Podczas otwartego spotkania w Urzędzie Miejskim pojawiło się kilka nowych propozycji dotyczących szczegółowych rozwiązań.  Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę m.in. na potrzebę przygotowywania przez… więcej »
Warsztaty ewaluacyjne poświęcone procedurom konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego odbędą się w najbliższy wtorek w Urzędzie Miejskim. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Radomia. - Jak co roku chcemy się spotkać w gronie osób, które składały lub promowały projekty, a także wszystkich tych, którzy chcą mieć wpływ na to, jak Budżet… więcej »
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2021, w piątek, 22 listopada, w godz. od 10.00 do 12.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu ul. Struga 1 odbędzie się szkolenie „Budżet Obywatelski na rok 2021- partycypacja społeczna”. Szkolenie jest skierowane do wszystkich radomskich organizacji pozarządowych. Zostaną przybliżone… więcej »
W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok. Uwagi i opinie będzie można zgłaszać od 20 listopada do 15 grudnia. Zgodnie z projektem uchwały, w 2021 roku na realizację zwycięskich… więcej »
Od piątku 18.10.2019 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dokumentu „Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”. Opinie i propozycje mieszkańców będą zbierane do 15 grudnia. W strategii zostały określone trzy cele strategiczne: „Inteligentny Radom” obejmujący czyste środowisko, nowoczesne i sprawne zarządzanie, dobre planowanie przestrzenne i aktywność mieszkańców; „Gospodarny Radom”,… więcej »