Archiwum Autor: Paulina Kwiecień

14 marca 2023 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę określające ramy prowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Obecnie czekamy na publikację Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdyż uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji. Zgodnie z założeniami Uchwały wysokość Budżetu Obywatelskiego corocznie wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych… więcej »
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4129/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia zmieniającym Zarządzenie nr 4070/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni w Radomiu Konsultacje te trwają do 31 stycznia 2023 r., a 19 stycznia zapraszamy na drugie… więcej »
W dniu 22 grudnia 2022 r. zostało przyjęte Sprawozdanie z realizacji Uchwały numer LXXIV/671/2022 Rady Miejskiej w Radomiu. Dokument dostępny jest pod linkiem więcej »
W czwartek, 27 października w Kamienicy Deskurów odbyło się ostanie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Radomia, w ramach trwających do 30 listopada konsultacji społecznych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta. Wcześniej prowadzona była ankieta oraz odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji… więcej »
W ramach konsultacji społecznych „Radomski Budżet Obywatelski jeszcze bardziej obywatelski” przedstawiamy Państwu wypracowane założenia dotyczące projektu Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać Budżet Obywatelski miasta Radomia. Dokument ten będzie stanowił podwaliny każdej następnej edycji radomskiego budżetu obywatelskiego. Dokument został udostępniony w: a. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30… więcej »
Zapraszamy na dyżur konsultacyjny w dniu 14 października 2022 r. (piątek) w godz. 17.00 – 19.00 do Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów ul. Rynek 15 (sala 1.06) oraz do zgłaszania propozycji konkretnych zapisów i rozwiązań, które warto w nim uwzględnić. Do udziału w konsultacjach zapraszamy przede wszystkim organizacje pozarządowe… więcej »
Ze względu na zmiany na stronie www.konsultacje.radom.pl występują tymczasowe problemy z jej dostępnością i certyfikatem bezpieczeństwa. Prosimy o wyrozumiałość. więcej »
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży reklamowej – w dniu 29.09.2022 r. godz. 16.30 w Kamienicy Deskurów. Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia stanowią… więcej »