Archiwum Autor: Gabriela

Konsultacje społeczne trwają 27.03.2024 r. Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców co do przedsięwzięcia „Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii. Formy przeprowadzenia konsultacji: a) anonimowa ankieta b) spotkania z mieszkańcami w dniach: Anonimowe ankiety i formularze należy złożyć: W wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:Biuro… więcej »