Archiwum Autor: Edyta Sadowska

Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia z perspektywą do 2026 roku które potrwają od dnia 1.12.2022 r. do 22.12.2022 r.. Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl… więcej »
Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu zaznajomienia mieszkańców z projektem dokumentu Program Rozwoju Terenów Zieleni oraz uaktualnienie go o oczekiwania mieszkańców. roku które potrwają od 6.12.2022 r. do 26.12.2022 r. Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji– w… więcej »
Propozycje zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicach ul. Żyznej będą tematem konsultacji społecznych, które odbędą się od 1 do 15 grudnia 2022 r. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą skrzyżowań równorzędnych oraz ruchu jednokierunkowego, bądź dwukierunkowego na ul. Żyznej. Uwagi i opinie do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając ankietę (wzór w… więcej »
Zapraszamy 01.12.2022 r. o godzinie 17.00 do Kamienicy Deskurów. Po raz kolejny zapraszamy osoby, które są zainteresowane tematem partycypacji do udziału w warsztatach na których ocenimy procedury obowiązujące na poszczególnych etapach realizacji Budżetu Obywatelskiego Radomia. Warsztaty ewaluacyjne stanowią ostatni element realizacji Uchwały nr LXXIV/671/2022 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać… więcej »
Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ W ramach I etap konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie – w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 17:30 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15. „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej… więcej »
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w obrębie części osiedla Planty ograniczonej ulicami: Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, Traugutta, Narutowicza Propozycje zmian w organizacji ruchu w obrębie części osiedla Planty będą tematem konsultacji społecznych, które potrwają od 26 sierpnia do 9 września. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą obszaru pomiędzy ulicami… więcej »
Każdy zainteresowany może zgłosić się do udziału w spotkaniach z aktywnymi uczestnikami Budżetu Obywatelskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich. Będą się one odbywały w terminie 5- 23 września. Zgłoszenia należy przesłać na formularzu (załącznik) na adres: konsultacje@umradom.pl, w terminie do 29 sierpnia 2022 roku. Pliki do pobrania:  Formularz Zgłoszeniowy (91.5 KB) więcej »
- Chcemy, by szczegółowe zasady Budżetu Obywatelskiego jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom osób zainteresowanych, zarówno wnioskodawcom jak i głosującym. Dlatego w trakcie konsultacji mamy nadzieję poznać opinie i propozycje mieszkańców dotyczące np. wymagań jakie powinien spełniać projekt, podziału na kategorie kwotowe, kryteriów oceny projektów czy organizacji głosowania i samej realizacji projektów… więcej »
Prezydent Miasta Radomia zaprasza do udziału w ankiecie opracowanej przez ekspertów Związku Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego celem jest opracowanie strategii ponadlokalnej dla gmin Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ankieta dotyczy usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin leżących na obszarze ROF, który obejmuje miasto Radom, miasto… więcej »
Sześć projektów zostanie zrealizowanych w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zostały one wybrane przez radomian w głosowaniu, które odbyło się w czerwcu. Na ich realizację zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. złotych. - Dziękuję wszystkim wnioskodawcom, którzy kolejny raz wykazali się dużą kreatywnością i zgłosili wiele ciekawych, różnorodnych… więcej »