Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”
23 wrz 2022

Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

W ramach I etap konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie – w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 17:30 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.

„Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści społeczne.

W I etapie Konsultacji Społecznych odbędą się spotkania w 13 gminach Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego i w jego trakcie prosimy mieszkańców o odpowiedzi na pytania:

Jakie problemy związane z szeroko rozumianym transportem i mobilnością, dostrzegają Państwo w swojej Gminie?

Gdzie na terenie Gminy znajdują się potencjalnie problemowe miejsca lub lokalizacje?

Jakie problemy mogliby Państwo wskazać jeśli chodzi o Transport Zbiorowy w Państwa Gminie?

Jakie problemy dotyczące ruchu rowerowego w Państwa Gminie są Państwo w stanie wskazać?

Jakie problemy dotyczące ruchu pieszego w Państwa Gminie są Państwo w stanie wskazać?

Jakie problemy dotyczące zagadnienia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są Państwo w stanie wskazać?

Jakie problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym w Gminie mogą Państwo wskazać?

Wypełnione formularze, należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji
– w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:
•    Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
•    Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
•    Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 15.


Następne ETAPY:

II – przedstawienie opracowanych pakietów działań (kierunków działań), wypracowanie skutecznych pakietów działań w tym logiki zmian zachowań mobilnościowych – od 27.03.2023 r. do 7.04.2023 r.;
III – wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 19.05.2023 r. do 22.06.2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://konsultacje.radom.pl/konsultacje-spoleczne-w-celu-rozpoznania-oczekiwan-mieszkancow-i-interesariuszy-w-sprawie-dokumentu-plan-zrownowazonej-mobilnosci-dla-gmin-obszaru-funkcjonalnego-radomia-2030/