Aktualności

Rada Miejska przyjęła 17 stycznia 2023 r. uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. Uchwała nr LXXXVIII/839/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia określa zasady prowadzenia tych szczególnych konsultacji społecznych… więcej »
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 Konsultacje mają na celu zaznajomienie mieszkańców z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag radomian. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta - zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie… więcej »
Zgodnie z Zarządzeniem nr 4129/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia zmieniającym Zarządzenie nr 4070/2022 r. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni w Radomiu Konsultacje te trwają do 31 stycznia 2023 r., a 19 stycznia zapraszamy na drugie… więcej »
W dniu 22 grudnia 2022 r. zostało przyjęte Sprawozdanie z realizacji Uchwały numer LXXIV/671/2022 Rady Miejskiej w Radomiu. Dokument dostępny jest pod linkiem więcej »