Aktualności

Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2025 – ruszamy od 1 lutego !!
24 sty 2024

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 1570/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na rok budżetowy 2025 zaczyna Budżet Obywatelski 2025!

Ile? – 7 458 764,34 zł

3 najważniejsze zmiany:

Podział środków: 30/30/40! –

30% projekty do 100 000 zł włącznie – 2 237 629,30 zł,

30% projekty powyżej 100 000 zł do 600 000 zł włącznie – 2 237 629,30 zł,

40% projekty powyżej 600 000 zł – 2 983 505,74 zł.

Maksymalny koszt projektu – 20% – 1 491 752,87 zł

Harmonogram – zaczynamy od 1 lutego – Zgłoś projekty

Formularz zgłaszania projektów

Więcej informacji na stronie: https://konsultacje.radom.pl/konsultacje-spoleczne-budzetu-obywatelskiego-2025/