załącznik nr 6 (Raport_Diagnostyczno-Strategiczny)