Archiwum Dzień: 2023-03-17

14 marca 2023 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę określające ramy prowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Obecnie czekamy na publikację Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdyż uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji. Zgodnie z założeniami Uchwały wysokość Budżetu Obywatelskiego corocznie wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych… więcej »