Archiwum Miesiąc: marzec 2023

W ramach II etapu konsultacji odbędzie się spotkanie w dniu 29.03.202 r. o godzinie 17.45 w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUPM) oparte są o długoterminową i zrównoważoną wizję dotyczącą rozwoju miasta. Swoim zakresem bardzo mocno uwzględniają koszty i korzyści… więcej »
Konsultacje społeczne trwać będą 31 dni, w okresie od 03.04.2023 r. do 04.05.2023 r. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do projektu GPR i prognozy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13.04.2023 r. o godz. 17 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15, a także do… więcej »
14 marca 2023 r. Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę określające ramy prowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Obecnie czekamy na publikację Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdyż uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji. Zgodnie z założeniami Uchwały wysokość Budżetu Obywatelskiego corocznie wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych… więcej »