Archiwum Dzień: 2023-01-23

Rada Miejska przyjęła 17 stycznia 2023 r. uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. Uchwała nr LXXXVIII/839/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia określa zasady prowadzenia tych szczególnych konsultacji społecznych… więcej »