Archiwum Miesiąc: styczeń 2023

Rada Miejska przyjęła 17 stycznia 2023 r. uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. Uchwała nr LXXXVIII/839/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia określa zasady prowadzenia tych szczególnych konsultacji społecznych… więcej »
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 Konsultacje mają na celu zaznajomienie mieszkańców z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag radomian. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta - zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie… więcej »