Archiwum Miesiąc: wrzesień 2022

Rozpoczynają się Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ W ramach I etap konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie – w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 17:30 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15. „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej… więcej »
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży reklamowej – w dniu 29.09.2022 r. godz. 16.30 w Kamienicy Deskurów. Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia stanowią… więcej »