Archiwum Miesiąc: sierpień 2022

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w obrębie części osiedla Planty ograniczonej ulicami: Kościuszki, Dowkontta, Poniatowskiego, Traugutta, Narutowicza Propozycje zmian w organizacji ruchu w obrębie części osiedla Planty będą tematem konsultacji społecznych, które potrwają od 26 sierpnia do 9 września. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą obszaru pomiędzy ulicami… więcej »
Każdy zainteresowany może zgłosić się do udziału w spotkaniach z aktywnymi uczestnikami Budżetu Obywatelskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich. Będą się one odbywały w terminie 5- 23 września. Zgłoszenia należy przesłać na formularzu (załącznik) na adres: konsultacje@umradom.pl, w terminie do 29 sierpnia 2022 roku. Pliki do pobrania:  Formularz Zgłoszeniowy (91.5 KB) więcej »
- Chcemy, by szczegółowe zasady Budżetu Obywatelskiego jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom osób zainteresowanych, zarówno wnioskodawcom jak i głosującym. Dlatego w trakcie konsultacji mamy nadzieję poznać opinie i propozycje mieszkańców dotyczące np. wymagań jakie powinien spełniać projekt, podziału na kategorie kwotowe, kryteriów oceny projektów czy organizacji głosowania i samej realizacji projektów… więcej »
Prezydent Miasta Radomia zaprasza do udziału w ankiecie opracowanej przez ekspertów Związku Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego celem jest opracowanie strategii ponadlokalnej dla gmin Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ankieta dotyczy usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin leżących na obszarze ROF, który obejmuje miasto Radom, miasto… więcej »