Archiwum Miesiąc: październik 2019

Od piątku 18.10.2019 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dokumentu „Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”. Opinie i propozycje mieszkańców będą zbierane do 15 grudnia. W strategii zostały określone trzy cele strategiczne: „Inteligentny Radom” obejmujący czyste środowisko, nowoczesne i sprawne zarządzanie, dobre planowanie przestrzenne i aktywność mieszkańców; „Gospodarny Radom”,… więcej »