Aktualności

Konsultacje społeczne trwają od 27.03.2024 r. do 09.04.2024 r. (14 dni) Celem konsultacji jest wskazanie 10 lokalizacji, w których mieszkańcy Radomia zauważają wzmożoną aktywność jeży i/lub też obserwują wypadki z ich udziałem. Forma przeprowadzenia konsultacji: Anonimowa ankieta którą należy złożyć: ● w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych: Biuro Obsługi Mieszkańca… więcej »
Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - www.stowarzyszenierof.pl/ Konsultacje społeczne trwają od dnia 27.03.2024 r. do 30.04.2024 r. W ramach konsultacji Gmina Miasta Radomia zaplanowała spotkanie konsultacyjne w trybie on-line na dzień 11.04.2024 r. godz. 12.00-15.30. - link… więcej »
Powstają kolejne łąki kwietne. To realizacja jednego ze zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych już przystąpili do przygotowania terenów, na których zostaną zasiane mieszanki nasion. Łąki kwietne powstaną w tym roku przy ul. Wyścigowej, Żwirki i Wigury, Michałowskiej, a także i zbiegu ulic Maratońskiej i Limanowskiego oraz… więcej »
Konsultacje społeczne trwają 27.03.2024 r. Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców co do przedsięwzięcia „Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii. Formy przeprowadzenia konsultacji: a) anonimowa ankieta b) spotkania z mieszkańcami w dniach: Anonimowe ankiety i formularze należy złożyć: W wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:Biuro… więcej »